Katere dejavnosti vam omogoča dimnikarstvo

Dimnikarstvo je dejavnost, ki zlasti zagotavlja požarno varnost, zdravje in ne nazadnje tudi čistejše okolje. Dimnikarji tako poskrbijo za čiščenje dimnika, prvi ter redni pregled kurilnih naprav ter za meritve emisij.

Čiščenje dimnika je ena od najpogostejših storitev, ki jo opravljajo dimnikarji. Med kurjenjem ogljikovodikov se sproščajo saje. To lahko precej zmanjša prenos toplote v sam prostor. Redno čiščenje dimnika je zato še toliko pomembnejše oziroma je ključno za delovanje naprav ter za dovolj učinkovito rabo energije.

Kdaj je potrebno opraviti prvi pregled kurilne naprave

Dimnikarstvo se torej ukvarja tudi s pregledovanjem kurilnih naprav. Pomemben je tako prvi pregled kot tudi redni pregledi. Prvi pregled je treba nujno opraviti ob vgradnji kurilne naprave. S tem se zagotovi njeno ustrezno delovanje. Dimnikar tako preveri, ali so kurilna naprava, zračniki in dimne cevi pravilo izvedeni. Prav tako preveri, ali so bili pri vgradnji upoštevani prav vsi predpisi.

Kurilna naprava je po temeljitem pregledu vpisana v evidenco kurilnih naprav. Prav tako pa prejmete potrdilo o prvem pregledu tovrstne naprave. Če bo dimnikar zaznal kakšno nepravilnost, boste prejeli zapisnik o prvem pregledu pa tudi rok za odpravo nepravilnosti.

Letni pregledi za kurilne naprave

Ne nazadnje je dimnikarstvo tudi področje, ki skrbi za letne preglede kurilnih naprav. Prav vsako takšno napravo je treba namreč redno pregledovati, in sicer med njeno življenjsko obratovalno dobo. Ob letnem pregledu strokovnjak preveri zračnike, dimne vode in delovanje same naprave za kurjenje.

Najbolje je, da letni pregled načrtujete istočasno z letnim čiščenjem dimnika. Po opravljenem pregledu vam dimnikar izroči potrdilo o letnem pregledu. Ta vključuje tudi podatke o stanju kurilne naprave.

Dimnikarstvo se predstavi na spletu

Pri nas je kar nekaj podjetij, ki se ukvarjajo s področjem dimnikarstvo; seznam ponudnikov lahko najdete tudi na spletu. Na njem pa so vam na voljo tudi okvirne cene za posamezne storitve, ki jih izvaja izbrano dimnikarstvo.