Kategorija: Dimnikarstvo

Katere dejavnosti vam omogoča dimnikarstvo

Dimnikarstvo je dejavnost, ki zlasti zagotavlja požarno varnost, zdravje in ne nazadnje tudi čistejše okolje. Dimnikarji tako poskrbijo za čiščenje dimnika, prvi ter redni pregled kurilnih naprav ter za meritve emisij. Čiščenje dimnika je ena od najpogostejših storitev, ki jo opravljajo dimnikarji. Med kurjenjem ogljikovodikov se sproščajo saje. To lahko precej zmanjša prenos toplote v …